Pomoc

Najważniejsze zasady, o których powinniśmy pamiętać przygotowując projekt do druku.

Rozdzielczość

Do druku cyfrowego i offsetowego optymalna rozdzielczość to 300DPI (DPI = dot per inch). Często zdarza się, że grafiki wykorzystywane w projektach pobierane z internetu nie są należytej rozdzielczości przez co wydruk może być nieostry, rozmyty lub z widocznymi pixelami.

Kolorystyka

Rozpoczynając pracę nad projektem należy ustawić kolorystykę jako CMYK. Przy takim ustawieniu uzyskujemy na ekranie symulację kolorów które uzyskamy po wydruku.

UWAGA:

Przygotowując pracę do druku należy bezwzględnie pamiętać, aby teksty które w efekcie końcowym maja być czarne były złożone z BLACK: 100%, CYAN: 0%, MAGENTA: 0%, YELLOW: 0% aby czarna apla ("czarne tło") składała się z CYAN: 30%, MAGENTA: 0%, YELLOW: 0%, BLACK: 100% Częstym błędem jest rozpoczynanie projektu w kolorach RGB, nie jest to profil kolorystyczny używany w druku offsetowym czy cyfrowym.

Umieszczanie tekstów, ważnych grafik, logotypów

Teksty oraz ważne grafiki, zdjęcia, logotypy oraz wszelkie elementy, które nie stanowią tła projektu i nie mają zostać obcięte należy umieścić w odległości 3mm od krawędzi rozmiaru finalnego pracy.

Uwaga: tolerancja cięcia może wynosić do 1 mm.

Drukarnia Tudrukuje.pl nie ponosi odpowiedzialności za prace przysłane jako pliki PDF publikowane z programu Corel Draw oraz wynikające z tego tytułu błędy.

Drukarnia Tudrukuje.pl nie ponosi odpowiedzialności za prace, w których odległość od linii cięcia nie jest zgodna ze specyfikacją.

Wszystkie czcionki powinny zostać zamienione na krzywe.

Drukarnia Tudrukuje.pl nie ponosi odpowiedzialności za prace, w których czcionki nie zostały zamienione na krzywe.

WSKAZÓWKI TECHNICZNE DLA PLIKÓW

Projekt musi posiadać wymiary i proporcje dostosowane do drukowanego formatu.

PDF - jest formatem pliku wektorowego co pozwala na najlepsze odwzorowanie linii, tekstu. Format PDF jest preferowaną przez nas formą pliku jaki jest przesyłany do druku, należy również zastosować się do wskazówek o spadach, praca przygotowana w CMYK, do druku powinny być pojedyncze strony lub dwustronicowy pdf, warstwy są niedopuszczalne.

TIFF - jest bitmapą, doskonale sprawdza się przy pracach gdzie jest przewaga zdjęć, bez elementów wektorowych, w tym formacie konieczne jest zachowanie rozdzielczości pracy 300 dpi i kolorystyki w CMYK, warstwy są niedopuszczalne.

JPG- jest również bitmapą, przygotowanie analogicznie do TIFF z tą różnicą że przy generowaniu go w programie graficznym kompresja powinna być ustawiona na 0, aby zagwarantować maksymalną jakość druku, podobnie jak w tiff rozdzielczość 300 dpi i kolorystyka w CMYK.

Do druku przyjmujemy następujące formaty plików: PDF, CDR (do wersjix6), JPG, TIFF.

Ważne elementy (tekst, logo itp. ) powinny znajdować się min. 3mm od krawędzi. Spady zgodnie z informacją przy produkcie 2-3mm.

Drukarnia Tudrukuje.pl nie ponosi odpowiedzialności za źle przygotowane lub niezgodne ze specyfikacją materiały oraz wynikające z tego tytułu błędy w druku.